Trong nguồn phóng xạ  có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14 ngày. Bốn tuần lễ trước đó, số nguyên tử  trong nguồn đó bằng:

A.

N0 = 1012 nguyên tử.

B.

N0 = 2.108 nguyên tử.

C.

N0 = 4.108 nguyên tử.

D.

N0 = 16.108 nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

N0 = 4.108 nguyên tử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...