Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ưu thế hơn vùng Bắc Trung bộ là do:

A.

Tất cả các tỉnh đều giáp biển.

B.

Có các dòng biển gần bờ.

C.

Bờ biển có các vùng vịnh, đầm phá.

D.

Có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ưu thế hơn vùng Bắc Trung bộ là do vùng có các ngư trường rộng lớn Ninh Thuận Bình – Thuận, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ Hoàng Sa - Trường Sa => đem lại nguồn lợi thủy sản vô cùng lớn.

Vậy đáp án là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...