Trong mùa khô thứ hai (1966-1967),trên toàn miền Nam quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch?

A.

115000 địch

B.

151000 địch

C.

105000 địch

D.

150000 địch

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

151000 địch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...