Trong một trường luôn luôn có chứa:

A.

Một chất sắt từ.

B.

Tự cảm.

C.

Dòng điện.

D.

Năng lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...