Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó là

A.

1,98 mm.

B.

0,033 mm.

C.

0,022 mm.

D.

1,65 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,98 mm.
Vị trí các vân sáng trên màn ứng với bước sóng λ1: .

Vị trí các vân sáng trên màn ứng với bước sóng λ2: . Vị trí vân sáng cùng màu với vân trung tâm là những vị trí hai vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau.

 x1 = x2  k2 = 1,2k1 với k1, k2 .

Vị trí vân sáng đầu tiên cùng màu với vân trung tâm thì k1, k2 phải nhỏ nhất và k2 = 1,2k1; k1, k2  k1 = 5; k2 = 6. Khi đó, vân sáng đầu tiên cách vân sáng trung tâm một đoạn:  = 1,98 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...