Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó là

A.

1,98 mm.

B.

0,033 mm.

C.

0,022 mm.

D.

1,65 mm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...