Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là

A.

f = 5.1012 Hz.

B.

f = 5.1013 Hz.

C.

f = 5.1014 Hz.

D.

f = 5.1015 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

f = 5.1014 Hz.

Số vân sáng quan sát được trên trường giao thoa là 9 vân sáng, trong đó có một vân trung tâm ở chính giữa và 8 vân sáng chia đều về 2 phía vân trung tâm. Tức là mỗi phía trường giao thoa có 4 vân sáng. Gọi L là độ rộng trường giao thoa, ta có:

Vị trí vân sáng xk, với k = 4.

 x4 = 5.1014 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...