Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là

A.

f = 5.1012 Hz.

B.

f = 5.1013 Hz.

C.

f = 5.1014 Hz.

D.

f = 5.1015 Hz.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...