Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16cm; d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:         

A.

24cm/s.

B.

48 cm/s.

C.

20 cm/s.

D.

60 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f = 15 Hz và cùng pha Tại M: img1img2, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại img3 M nằm trên cực tiểu thứ 3 nên img4 img5 Tốc độ truyền sóng trên mặt nước: img6  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...