Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Iâng, trong vùng NM trên màn quan sát, người ta đếm được 9 vân sáng ( với M và N là hai vân sáng) ứng với bước sóng λ1 = 0,70 µm. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,40 µm thì số vân sáng trong vùng MN là:

A.

14.

B.

15.

C.

16.

D.

17.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

15.

Khi dùng ánh sáng bước sóng λ1 = 0,70 (µm) ; giữa M, N có 9 vân sáng nên M, N có 9 vân sáng nên M là vân sáng bậc 4, tức là: xM = 4  (và xN = -4)

Khi dùng ánh sáng bước sóng λ2 = 0,40 (µm) : vị trí các vân sáng là: x = 

Với các vân sáng nằm giữa M và N ta có:

-xM ≤ x ≤ x -4 ≤ k ≤ 4

 -4 ≤ k ≤ 4  -7 ≤ k ≤ 7,5.

Có 15 giá trị k thỏa mãn. Do đó giữa M và N có 15 vân sáng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...