Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5 µm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2 là:

A.

0,45 µm.

B.

0,55 µm.

C.

0,60 µm.

D.

0,75 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,60 µm.

Ta có: 12  12λ1 = 10λ2  λ2 = 1,2λ1 = 0,6 (µm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...