Trong một số trường hợp, lúc đầu người ta xếp hai nhóm sinh vật là hai loài khác nhau, nhưng sau khi nghiên cứu kĩ hơn, người ta thấy chúng chỉ là các nòi - dưới loài. Có thể kết luận chúng là một loài vì:

A.

Chúng sinh sống trong những điều kiện môi trường giống nhau.

B.

Chúng có hình thái bề ngoài giống nhau.

C.

Chúng giao phối tự nhiên với nhau sinh ra con cái hữu thụ.

D.

Chúng được hình thành từ một tổ tiên chung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chúng giao phối tự nhiên với nhau sinh ra con cái hữu thụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...