Trong một quang phổ vạch phát xạ thì:

A.

Các vạch quang phổ sắp xếp đều nhau.

B.

Các êlectron được kích thích đều xuất phát từ một mức năng lượng.

C.

Các êlectron được kích thích đều trở về cùng một mức năng lượng.

D.

Các êlectron bứt ra khỏi nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các êlectron được kích thích đều trở về cùng một mức năng lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...