** Trong một phân tử ADN, số liên kết hiđrô giữa hai mạch đơn là 531.104 và số liên kết hiđrô trong các cặp A - T bằng số chu kì xoắn trong phân tử. Khối lượng của ADN là

A.

108.106 đvC.

B.

216.107 đvC.

C.

108.107 đvC.

D.

108.105 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

108.107 đvC.

Số chu kì xoắn của phân tử ADN là: . Ta có: 

Số liên kết hiđrô giữa các cặp A và T là 2A.

Theo bài ra 2A = G = 19A.

Mà 2A + 3G = 531.104. Vậy 2A + 3.19A = 531.104 59A = 531.104

A = T = 9.104. Suy ra G = X= 171. 104.

Khối lượng của phân tử ADN là:

N x 300 đvC = 2(9.104 + 171.104) X 300 = 108.107.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...