Trong một ống dây có độ tự cảm L = 0,08 H, cường độ dòng điện I biến thiên đều đặn theo thời gian t theo biểu thức I = 0,05(4 - t), trong đó I đo bằng ampe (A), s đo bằng giây (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A.

= 0,005 V.

B.

= 0,004 V.

C.

= 0,003 V.

D.

 = 0,001 V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...