Trong một ống dây có độ tự cảm L = 0,08 H, cường độ dòng điện I biến thiên đều đặn theo thời gian t theo biểu thức I = 0,05(4 - t), trong đó I đo bằng ampe (A), s đo bằng giây (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A.

= 0,005 V.

B.

= 0,004 V.

C.

= 0,003 V.

D.

 = 0,001 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

= 0,004 V.

Cường độ dòng điện trong ống dây biến thiên theo biểu thức:

I = 0,05(4-t)                (1)

Do đó từ thông qua ống dây biến thiên và trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm:

= L .             (2)

Từ (1) chúng ta có:

= = 0,05

Thay giá trị của vào (2) chúng ta có:

= 0,08 . 0,05 = 0,004 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...