Trong một môi trường đàn hồi, nguồn sóng O có pha ban đầu bằng 0. Điểm M cách O một khoảng d = 1 m nhận được sóng do nguồn O truyền tới. Phương trình dao động tại M có dạng uM = cos(4πt - 8π) (m). Vận tốc sóng bằng:

A.

v = 2,5 m/s.

B.

v = 5 m/s.

C.

v = 0,5 m/s.

D.

v = 0,25 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

v = 0,5 m/s.

Theo đầu bài, phương trình dao động của nguồn O là: uO = cos(4πt) (m).

Phương trình dao động của M cách O một đoạn d có dạng:

uM(t) = Acos[ω(t - )] = Acos(t - d) = Acos(ωt - d)

Đầu bài cho phương trình dao động của M: uM = cos(4πt - 8π) (m).

So sánh 2 phương trình ta thấy:

  v = = 0,5 m/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...