Trong một môi trường đàn hồi, nguồn sóng O có pha ban đầu bằng 0. Điểm M cách O một khoảng d = 1 m nhận được sóng do nguồn O truyền tới. Phương trình dao động tại M có dạng uM = cos(4πt - 8π) (m). Vận tốc sóng bằng:

A.

v = 2,5 m/s.

B.

v = 5 m/s.

C.

v = 0,5 m/s.

D.

v = 0,25 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...