Trong một mạch R, L, C mắc nối tiếp với R = 10,0 (Ω), ZL = 8,0 (Ω), ZC = 6 (Ω); khi tần số là f thì tổng trở tương ứng với tần số đó là:

A.

Z = 10,2 Ω.

B.

Z = 12 Ω.

C.

Z = 24 Ω.

D.

Z = 104 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Z = 10,2 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...