Trong một mạch điện L, R dòng điện sẽ chậm đạt đến cực đại khi:

A.

L nhỏ.

B.

L lớn.

C.

L = 0.

D.

L lớn, nhỏ hay bằng 0 đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

L lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...