Trong một mạch điện độ tự cảm L = 0,8 H, cường độ I của dòng điện giảm đều từ giá trị 0,5 A đến 0 A trong thời gian 2 s. Suất điện động tự cảm trong mạch trong thời gian có dòng điện I là

A.

= 0,02 V.

B.

 = 0,05 V.

C.

= 0,10 V.

D.

 = 0,20 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 = 0,20 V.

Khi cường độ dòng điện biến đổi, từ thông qua mạch thay đổi, do đó trong mạch suất hiện suất điện động cảm ứng:

 = L . = 0,8 . = 0,2V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...