Trong một mạch dao động lý tưởng. Lúc cường độ dòng điện trong mạch bằng không, thì hiệu điện thế trên tụ bằng 10V. Xác định hiệu điện thế trên tụ điện vào lúc năng lượng từ trường trong cuộn dây gấp ba lần năng lượng điện trường trong tụ điện:         

A.

2,5 V.

B.

i,5 V.

C.

3,3 V.

D.

5 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp giải:Áp dụng phương pháp bảo toàn năng lượng trong mạch dao động Từ đầu bài ta có U0 = 10 V Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có img1  img2   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...