Trong một mạch dao động LC có tồn tại một dao động điện từ, thời gian để chuyển năng lượng tổng cộng của mạch từ dạng năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,5 µs. Chu kì dao động của mạch là:

A.

1,5 µs.

B.

3 µs.

C.

0,75 µs.

D.

6 µs.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6 µs.

Khi năng lượng điện trường có giá trị cực đại thì điện tích trên tụ có giá trị cực đại. Khi năng lượng điện trường chuyển hoàn toàn thành năng lượng từ trường thì năng lượng điện trường bằng không. Khi đó, điện tích trên tụ điện có giá trị bằng không. Vậy thời gian năng lượng điện trường chuyển hoàn toàn thành năng lượng từ trường bằng thời gian điện tích biến thiên từ giá trị cực đại về giá trị không là  = 1,5 µs  T = 6 µs.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...