Trong một mạch dao động điện từ cao tần có biên độ dòng điện là 0,2 A. Mạch có điện trở thuần 2Ω. Để duy trì dao động kín trong mạch thì cần bổ sung năng lượng cho mạch với công suất là bao nhiêu?

A.

0,04 W.

B.

0,06 W.

C.

0,07 W.

D.

0,05 W.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...