Trong một mạch dao động điện từ cao tần có biên độ dòng điện là 0,2 A. Mạch có điện trở thuần 2Ω. Để duy trì dao động kín trong mạch thì cần bổ sung năng lượng cho mạch với công suất là bao nhiêu?

A.

0,04 W.

B.

0,06 W.

C.

0,07 W.

D.

0,05 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,04 W.

Dao động điện trong mạch bị tắt dần vì một phần năng lượng bị hao phí do toả nhiệt trên điện trở. Vậy công suất cần cung cấp cho mạch để duy trì dao động điện trong mạch phải bằng công suất toả nhiệt trên điện trở R. 

Suy ra: Pcc =  Php = I2R =  = 0,04 W.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...