Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = cos100πt(A). Hệ số tự cảm cuộn dây là 0,2 (H). Điện dung của tụ điện:

A.

C = 0,001 F.

B.

C = 4.10-4 F.

C.

C = 5.10-4 F.

D.

C = 5.10-5 F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

C = 5.10-5 F.

suy ra C = = 5.10-5 F.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...