Trong một kì thi học sinh giỏi Sinh học. Người ta thống kê kết quả theo 6 nhóm điểm [1 ; 5], [6 ; 10], [11 ; 15], ..., [26 ; 30] (thang điểm 30), và thu được bảng tần số sau:

Lớp điểm GT đại diện Tần số 
[1 ; 5] 3 4
[6 ; 10] 8 7
[11 ; 15] 13 13
[16 ; 20] 18 12
[21 ; 25] 23 9
[26 ; 30] 28 5

Cho các khẳng định sau:
(a) Số học sinh dự thi là 93.
(b) Điểm số có nhiều học sinh đạt nhất thuộc lớp [26 ; 30].
(c) Điểm trung bình cho một học sinh là 16.
(d) Phương sai của mẫu số liệu là 49.
Khẳng định đúng là

A.

(b) và (c)

B.

(b) và (d)

C.

(a) và (b)

D.

(c) và (d)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...