Trong một kì thi học sinh giỏi Sinh học. Người ta thống kê kết quả theo 6 nhóm điểm [1 ; 5], [6 ; 10], [11 ; 15], ..., [26 ; 30] (thang điểm 30), và thu được bảng tần số sau:

Lớp điểm GT đại diện Tần số 
[1 ; 5] 3 4
[6 ; 10] 8 7
[11 ; 15] 13 13
[16 ; 20] 18 12
[21 ; 25] 23 9
[26 ; 30] 28 5

Cho các khẳng định sau:
(a) Số học sinh dự thi là 93.
(b) Điểm số có nhiều học sinh đạt nhất thuộc lớp [26 ; 30].
(c) Điểm trung bình cho một học sinh là 16.
(d) Phương sai của mẫu số liệu là 49.
Khẳng định đúng là

A.

(b) và (c)

B.

(b) và (d)

C.

(a) và (b)

D.

(c) và (d)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(a) Số học sinh dự thi bằng tổng các tần số và bằng 50, (a) sai.
(b) Điểm số có nhiều học sinh đạt nhất là các điểm thuộc lớp có tần số cao nhất.
Đó là lớp [11; 15] ứng với tần số 13. (b) sai.
(c) Công thức tính điểm trung bình là:
       
Vậy (c) đúng.
(d) Phương sai của mẫu số liệu là:
  
Vậy (d) đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...