Trong một hộp đen có chứa một mạch điện gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 100 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phần tử 1 là 100 V, giữa hai đầu phần tử 2 là 200 V. Hai phần tử 1 và 2 tương ứng là:

A.

Tụ điện và cuộn dây không thuần cảm.

B.

Tụ điện và cuộn dây thuần cảm.

C.

Điện trở thuần và tụ điện.

D.

Điện trở thuần và cuộn dây.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...