** Trong một gia đình, có ba thế hệ gồm 9 người, khi xét nghiệm máu 8 người thu được kết quả như sau: Ông nội, ông ngoại, bà ngoại đều máu A; bà nội và bố có máu B; anh trai người bố và em trai người mẹ đều máu O; đứa con trai của cặp bố mẹ máu A.

Kết luận nào sau đây đúng?

A.

Ông nội có máu A dị hợp, bà nội có máu B đồng hợp.

B.

Ông nội có máu A dị hợp, bà nội có máu B dị hợp.

C.

Ông nội có máu A đồng hợp, bà nội có máu B đồng hợp.

D.

Ông nội có máu A đồng hợp, bà nội có máu B dị hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ông nội có máu A dị hợp, bà nội có máu B dị hợp.

Anh trai người bố có kiểu gen IOIO. Suy ra kiểu gen của ông nội (IAIO) và bà nội (IBIO).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...