** Trong một gia đình, có ba thế hệ gồm 9 người, khi xét nghiệm máu 8 người thu được kết quả như sau: Ông nội, ông ngoại, bà ngoại đều máu A; bà nội và bố có máu B; anh trai người bố và em trai người mẹ đều máu O; đứa con trai của cặp bố mẹ máu A.

Kết luận nào sau đây đúng?

A.

Ông nội có máu A dị hợp, bà nội có máu B đồng hợp.

B.

Ông nội có máu A dị hợp, bà nội có máu B dị hợp.

C.

Ông nội có máu A đồng hợp, bà nội có máu B đồng hợp.

D.

Ông nội có máu A đồng hợp, bà nội có máu B dị hợp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...