Trong một động cơ nhiệt lí tưởng nhiệt độ của nguồn nóng bằng 2270C và của nguồn lạnh bằng 1270C. Hiệu suất cực đại của động cơ bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

T1=227+273=500KT2=127+273=400K

H=T1-T2T1=500-400500=15

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...