Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:

A.

Gồm điện trở thuần và tụ điện.

B.

Gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện.

C.

Chỉ có cuộn cảm.

D.

Gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gồm điện trở thuần và tụ điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...