Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật có sinh khối trung bình lớn nhất là:

A.

sinh vật phân hủy. 

B.

sinh vật sản xuất.

C.

sinh vật tiêu thụ bậc 1.

D.

sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sinh vật sản xuất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...