Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là:

A.

kí sinh.

B.

cạnh tranh.

C.

vật ăn thịt - con mồi.

D.

ức chế - cảm nhiễm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cạnh tranh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...