Trong máy xiclôtrôn, các iôn được tăng tốc bởi:

A.

Điện trường không đổi.

B.

Từ trường không đổi.

C.

Điện trường biến đổi tuần hoàn giữa hai cực của D.

D.

Điện trường biến đổi tuần hoàn bên trong các cực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điện trường biến đổi tuần hoàn giữa hai cực của D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...