Trong máy thu sóng điện từ thì mỗi kênh ứng với:

A.

Một tần số khác nhau.

B.

Một biên độ sóng khác nhau.

C.

Một bước sóng khác nhau.

D.

Một tần số khác nhau hoặc một biên độ sóng khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Một tần số khác nhau.

Trong máy thu sóng điện từ thì mỗi kênh ứng với một tần số khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...