Trong máy phát dao động điện từ duy trì thì bộ phận điều khiển việc cung cấp năng lượng bù cho mạch LC là bộ phận nào:

A.

Tranzito.

B.

Cuộn L’ và tụ C’.

C.

Nguồn điện không đổi.

D.

Mạch dao động LC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tranzito.

Trong máy phát dao động điện từ duy trì thì bộ phận điều khiển việc cung cấp năng lượng bù cho mạch LC là trandito.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...