Trong máy biến thế thì:

A.

Có thể mắc một trong hai cuộn dây vào mạng điện xoay chiều.

B.

Số vòng dây trong cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng nhau.

C.

Lõi thép là một khối liền.

D.

Từ trường trong hai lõi thép của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp không kín.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Có thể mắc một trong hai cuộn dây vào mạng điện xoay chiều.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...