Trong máu người, nồng độ của glucozơ có giá trị hầu như không đổi là ?

A.

0,1%.

B.

0,2%.

C.

0,3%.

D.

0,4%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,1%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...