Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(0 ; 1), B(2 ; -1) và parabol (P) có phương trình y = x2. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm ĐA và ĐB (theo thứ tự), parabol (P) biến thành parabol (P’) có phương trình là:

A.

y = x2 - 8x + 12

B.

y = x2 - 4x + 8

C.

y = x2 + 6x + 4

D.

y = x2 + 4x - 10

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm ĐA và ĐB (theo thứ tự) ta được phép tịnh tiến T theo vectơ  = 2. Suy ra  = (4 ; -4). Do đó phương trình (P’) là:
            y + 4 = (x - 4)2 ⇔ y = x2 - 8x + 12

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...