Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 2x - y + 1 = 0 và điểm A(3 ; 2). Trong các điểm dưới đây, điểm đối xứng của A qua đường thẳng Δ là

A.

(-1 ; 4)

B.

(-2 ; 5)

C.

(6 ; -3)

D.

(1 ; 6)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...