Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 5x + y - 3 = 0. Đường thẳng đối xứng của Δ qua trục tung có phương trình là:

A.

5x + y + 3 = 0

B.

5x - y + 3 = 0

C.

x + 5y + 3 = 0

D.

x - 5y + 3 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hai điểm M(x ; y) và M’(-x ; y) thì đối xứng với nhau qua trục tung. Do đó đường thẳng đối xứng của Δ: 5x + y - 3 = 0 qua trục tung có phương trình là: -5x + y - 3 = 0 ⇔ 5x - y + 3 = 0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...