Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 5x + y - 3 = 0. Đường thẳng đối xứng của Δ qua trục tung có phương trình là:

A.

5x + y + 3 = 0

B.

5x - y + 3 = 0

C.

x + 5y + 3 = 0

D.

x - 5y + 3 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...