Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 4x - y + 3 = 0.
Ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến T theo vectơ  = (2; -1) có phương trình là:

A.

4x - y + 5 = 0

B.

4x - y + 10 = 0

C.

4x - y - 6 = 0

D.

x - 4y - 6 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...