Trong mặt phẳng với hệ tọa độ img1, cho điểm img2. Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của img3 qua phép đối xứng qua đường thẳng img4?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Gọi img1 là đường thẳng qua img2 và vuông góc với đường thẳng img3. img4. Gọi img5 là giao điểm của img6 và đường thẳng img7img8. Gọi img9 là điểm đối xứng của img10 qua đường thẳng img11img12 là trung điểm của img13. img14.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...