Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm A(3;2) thành điểm A'(2;3) thì nó biến điểm B(2;5) thành

A.

Điểm B'(5;5)

B.

Điểm B'(5;2)

C.

Điểm B'(1;1)

D.

Điểm B'(1;6)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điểm B'(1;6)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...