Trong mặt phẳng tọa độ (O ; i; j), khẳng định sai là

A.

i  j

B.

i.j = 0

C.

i.j = 0

D.

i.j  = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chú ý rằng tích vô hướng của hai vectơ là một số thực và theo định nghĩahệ toạ độ, i  j. Các khẳng định i  ji.j = 0 và i.j  = 0 đúng, còn i.j = 0 sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...