Trong mặt phẳng tọa độ (O ; i; j), khẳng định sai là

A.

i  j

B.

i.j = 0

C.

i.j = 0

D.

i.j  = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...