Trong mặt phẳng tọa độ img1, cho bốn điểm img2, img3, img4, img5. Gọi img6 là tập hợp tất cả các điểm img7 trong không gian thỏa mãn đẳng thức img8. Biết rằng img9 là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính img10 bằng bao nhiêu?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta có img2, img3, img4, img5. Từ giả thiết: img6 img7img8  Suy ra quỹ tích điểm img9 là đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm img10, img11 và mặt cầu tâm img12, img13.   Ta có: img14. Dễ thấy: img15.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...