Trong mặt phẳng img1, qua phép đối xứng trụcimg2, điểm img3 biến thành điểm nào trong các điểm sau?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Ta có img1. Suy ra img2.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...