Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm M(x ; y) là biểu diễn của số phức z = x + iy thoả mãn

|z + 1 + 3i| = |z - 2 - i|(1) là kết quả nào sau đây ?

 

A.

Đường tròn tâm O bán kính R = 1

B.

Đường tròn đường kính AB với A(-1 ; -3), B(2 ; 1)

C.

Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(-1 ; -3), B(2 ; 1)

D.

Đường thẳng vuông góc với đoạn AB với A(-1 ; -3), B(2 ; 1) tại A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(-1 ; -3), B(2 ; 1)

Ta có (1) ⇔ |z - (-1 - 3i)| = |z - (2 + i)| ⇔ |z - zA| = |z - zB|

Với zA = -1 - 3i có điểm biểu diễn A(-1 ; -3) và zB = 2 + i có điểm biểu diễn B(2 ; 1).

Do đó (1) ⇔  ⇔ MA = MB.

Chọn phương án đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(-1 ; -3), B(2 ; 1)

Tập hợp các điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...