Trong mặt phẳng Oxy cho M(-2;4). Tọa độ ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 là:

A.

(-8;4)

B.

(-4;-8)

C.

(4;8)

D.

(4;-8)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(4;-8)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...