Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm I(1;2) và M(3; -1). Trong bốn điểm sau, ảnh của M qua phép đối xứng tâm I là

A.

B(−1;3)

B.

B(−1;5)

C.

A(2;1)

D.

D(5; -4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B(−1;5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...