Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d):x + y - 2 = 0  Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vecto v=(3;2) biến (d) thành đường thẳng:

A.

3x + 3y - 2 = 0

B.

x - y + 2 =0

C.

x + y + 2 = 0

D.

x + y - 3 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

x + y - 3 = 0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...