Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(0;1). Ảnh của điểm A qua img1 là:                         

A.

A. img1         

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C.

Ta có: img1

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...