Trong mặt phẳng, có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ năm đường thẳng đôi một song song với nhau và năm đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với năm đường thẳng song song đó?

A.

10

B.

100

C.

25

D.

500

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1 Ta gọi nhóm một: năm đường thẳng img2, img3, img4, img5, img6 song song cắt năm đường thẳng img7, img8, img9, img10, img11 song song mỗi đường thẳng tại img12 điểm phân biệt. Trên mỗi đường thẳng img13, img14, img15, img16, img17 có img18 đoạn thẳng phân biệt được tạo thành. Nhóm hai: sáu đường thẳng song song img19, img20, img21, img22, img23 cắt năm đường thẳng song song img24, img25, img26, img27, img28 tại img29 điểm phân biệt. Trên mỗi đường thẳng img30, img31, img32, img33, img34có img35 đoạn thẳng phân biệt được tạo thành. Vì mỗi đoạn thẳng ở nhóm một kết hợp với một đoạn thẳng ở nhóm hai ta được một hình chữ nhật nên có img36 hình chữ nhật tất cả thỏa mãn yêu cầu đề bài.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...