Trong mặt phẳng img1. Cho đường thẳngimg2. Phép vị tự tâm img3 tỉ số img4 biến đường thẳng img5 thành img6 có phương trình là:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  + Giả sử qua phép vị tự tâm img1 tỉ số img2 điểm img3thuộc img4 thành điểm img5. + Thay biểu thức tọa độ của phép vị tự tâm img6 tỉ số img7 ta được: img8. + Do img9thuộc img10 nên ta có: img11. Vậy phép vị tự tâm img12 tỉ số img13 biến đường thẳng img14 thành img15 có phương trình là: img16.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...