Trong mặt phẳng img1, choimg2. Giả sử phép tịnh tiến theo img3 biến điểm img4 thành img5. Ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ img6 là        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...